فراتر از آنچه تا امروز دیده ایم ممکن است، وقتی با هم به یک سو بنگیرم

کرج، چهار راه طالقانی، ساختمان پزشکان شاه کرم

تلفن تماس : 32285085-026

کارگاه تربیت گروه درمانگر بر اساس رویکرد های روابط بین فردی (سالیوان) و روانپویشی (ISTDP)

 

مدرس: دکتر فرحنازمسچی (متخصص روانشناسی سلامت، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد)

مدت زمان: ۴۰ ساعت
یک شنبه ها ساعت ۹ الی ۱۳

شماره تماس: ۰۲۶۳۲۲۸۵۰۸۵

کارگاه مهارت های زندگی

 

سرفصل های این کارگاه:
مهارت خودآگاهی
مهارت ارتباط موثر
مهارت مدیریت استرس
مهارت تصمیم گیری و حل مشکل
مهارت اعتماد به نفس و عزت نفس
مهارت قاطعیت و جرات ورزی
مهارت مدیریت خشم
مهارت مدیریت خلق منفی
مهارت تفکر خلاق
مهارت تفکر نقاد
مهارت همدلی

شنبه ها ساعت ۱۴ تا ۱۸

مدرس: دکتر محمد صادق مسچی (متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه)

شماره تماس: ۰۲۶۳۲۲۸۵۰۸۵